Snabb leverans
30 dagars returrätt
Frakt från 59 SEK

1. Introduktion 

1.1 Hos DanGuitar förbinder vi oss till att skydda privatlivets fred för våra besökande och dem som använder sig av våra tjänster. DanGuitar är dataansvarig för behandlandet av de personuppgifter som vi har mottagit om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedanför:
DanGuitar.se
Rugvänget 1
8500 Grenå
CVR-nummer: 26626749
Mail: info@danguitar.se


Alla registrerade uppgifter behandlas enligt reglerna i Persondatalagen. Dina uppgifter kommer inte att säljas eller ges vidare till tredje part. Dock ges uppgifter vidare till utvalda och betrodda tredje parter, som har rätt att använda sig av dina personliga uppgifter för att leverera de varor, som du har beställt, och kunna hålla dig orienterad om status på din order.

2. Hur använder vi dina data

2.1 När du handlar via DanGuitars hemsida, ska du som minimum upplysa namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga för, att vi kan genomföra din konkreta beställning.
2.2 När du besöker DanGuitars hemsida använder vi Cookies till att registrera hur du använder vår hemsida.

Dessa används först och främst till att spara, vilka varor du har beställt. De data som insamlas via cookies kan bland annat omfatta IP-adress, din geografiska placering, typ av browser och version, operativsystem, länkkälla, längden på ditt besök på hemsidan, sidvisningar såväl som hur ofta och när du besöker hemsidan.
Dessa användardata behandlas i vårt analyssystem (Google Analytics) med ändamålet att förbättra vår hemsida och våra tjänster. Du kan läsa om Google Analytics privatlivspolitik här: https://policies.google.com/privacy?hl=da
Önskar du inte att acceptera cookies, kan du inställa din browser till att automatiskt avvisa cookies eller underrätta dig varje gång en webbplats begär att  få spara cookies. Använd din browsers hjälpfunktion för att få flera uppgifter.
2.3 I förbindelse med dina köp på hemsidan så behandlar vi diverse data som vi har fått upplyst av dig eller din arbetsgivare. Dessa data omfattar namn, adress, telefonnummer, e-postadress, de varor du har köpt samt kommunikation mellan oss og dig som har varit nödvändig för att kunna leverera din beställning.
DanGuitar förvarar som foreskrevet i bokföringslagen registrerade uppgifter i 5 år förutom bokföringsåret, varefter de raderas. Orderkommunikation förvaras endast så länge det anses för nödvändigt för att kunna leverera service och raderas efter 12 månader. Önskar du att få raderat orderkommunikation tidigare så kan du göra detta genom att skriva till oss på info@danguitar.se.
2.4 Vi behandlar data som du har gjort tillgänglig för oss i förbindelse med recensioner av produkter på hemsidan. Dessa data omfattar namn, e-postadress och den text som produktrecensionen består av och de förvaras så länge som din recension är relevant, det vill säga så länge som produkten du recenserar är publicerad på hemsidan. Önskar du en recension raderad så kan du göra detta genom att skriva till oss på info@danguitar.se.
2.5 Du har på hemsidan möjlighet att kommunicera med oss på text via hemsidans chatfunktion. I den förbindelsen registrerar och sparar vi data som omfattar dit namn eller alias, IP-adress, e-post samt den kommunikation som har utväxlats. Chatkommunikation raderas efter 12 månader, eller, om chat-kommunikationen av oss värderas att innehålla speciellt känsliga uppgifter, då raderas chat-kommunikationen genast.
2.6 Om du på hemsidan registrerar dig för vårt nyhetsbrev så behandlar vi din e-postadress med ändamålet att skicka dig information om kampanjer, nyheter, erbjudanden, arrangemang och redaktionellt material. Din e-post säljs inte eller ges vidare till tredje part.

3. Utdelning av data till tredje part

Inga personliga uppgifter, som registreras på DanGuitar.se, blir på någon tidpunkt utdelade, sålda eller gjorda tillgängliga för tredje part. All information transmitteras eller förvaras inte krypterad, men förvaras på betryggande vis i Danmark och är endast tillgänglig för betrodda anställda hos DanGuitar.se.

4. Förvaring och raderande av personliga data

Personuppgifterna registreras hos DanGuitar.dk och förvaras, såvida inte annat anges, i fem år, varefter uppgifterna raderas. Den dataansvarige hos DanGuitar.se är Thomas Svenstrup. Som registrerad har du alltid möjlighet för inblick och du kan göra invändning mot en registrering enligt reglerna i persondatalagen.

5. Dina rättigheter

Enligt persondatalagen har du en rad rättigheter som vi har försökt att summera upp i nedanstående. Vi har inte inkluderat alla detaljer, så om du vill ha det full överblick så hänvisar vi till relevanta lagar och vägledningar som du kan hitta på datatillsynens hemsida.
De primära rättigheterna är enligt persondatalagen:
(a) Rätten till inblick
(b) Rätten till att få felaktiga data rättade
(c) Rätten till att få data raderad
(d) Rätten till att begränsa databehandling
(e) Rätten till att opponera mot databehandling
(f) Rätten till att få data överfört till tredje part
(g) Rätten till att klaga till en överordnad myndighet
(h) Rätten till att dra tillbaka en databehandlingstillåtelse
Du har rätt till att få att veta om vi behandlar dina personliga data, var vi gör detta, vilka data vi behandlar, vem som har tillgång till dina data samt information omkring ändamålet med databehandlingen och vilken slags data vi behandlar.
Såvida det värderas att det inte är till skada för tredje part så kan du få skickat en kopia av de personliga data vi förvarar.
Önskar du att klaga över databehandling så kan du göra detta på datatillsynens hemsida https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/