Laddar

Effektprocessorer

PA-effekter och processorer. I den här kategorin hittar du våra PA-effekter och processorer som equlizer, compressor, limiter, delningsfilter, direct box, sångeffekter mm.

1 produkt(er)

Sida 1 av 1

Fallande ordning

1 produkt(er)

Sida 1 av 1

Fallande ordning

Kompressor

Det kan vara lite knepigt att förstå vad en kompressor egentligen är. Helt kort kan man säga att den gör dynamikområdet mindre genom att höja de svagaste frekvenserna och dämpa de kraftigaste. Föreställ dig en sång där sångaren har en sekvens som nästan viskas och efteråt brölar man hårt. Här gör kompressorn det att den skruvar upp för viskandet men ned för brölandet.

Förklaring på knapparna:

Input:

Input level är det samma som gain på en mixer. Signalen justeras så at kompressorn har en förnuftig signal att arbeta med.

Threshold:

Här inställer man hur kraftig signalen ska vara före kompressorn ingriper.

Ratio:

Inställning för hur mycket det ska komprimeras i förhållande till hur mycket signalen överstiger
det inställda värdet i threshold.

Attack:

Inställning för hur snabbt kompressorn ska ingripa när signalen överstiger threshold

Decay:

Också kallat Release - Inställning för hur snabbt kompressorn "släpper" igen när signalen igen är under threshold.

Output:

Kallas också Make Up, inställer nivån för output. Funktionen visas bäst grafiskt. Inputsignalen på x-axeln
motsvarar till att ha VU-meter som en rad ljusdioder vågrätt (se tex. högra sidan på bilden här). Y-axeln är också en VU-meter men vågrätt.
Output motsvarar input tills input överstiger det värde som är inställt på threshold.
Efter det dämpas outputten till det förhållande som är inställt på ratio. Ju högre värde på ratio desto mer. Det röda lodräta strecket anger en tänkt inputsignal. Där var signalvärdet skär axeln går man vågrätt ut till  Y-axeln där outputsignalen kan avläsas. Den blå och lila linjen visar att outputsignalen dämpas ytterligare med stigande ratio.

Nu har vi dämpat de kraftiga signalerna. Nu ska de svaga avsnitten höjas. Det görs med output eller make up. Make up lyfter hela kurvan som det visas på exemplet här nedanför. Nu har vi en signal som generellt är kraftigare men skillnaden mellan de kraftigaste och svagaste passagerna har blivit mindre.

Den röda linjen visar output efter Make Up
Figurerna visar kompressorns funktion med så kallad Hard Knee. Uttrycket hänvisar till att kurvan har skarp brytning. Om man förställer sig att linjen istället bryts i en mjuk båge får man en så kallad Soft Knee.

Detta är några grundinställningar beskrivet i grova drag, men sist och slutligen är det dina öron som bestämmer hur det ska låta.

Equalizer:

Helt grovt sett finns det två slags equalizers; parametriska och grafiska. En parametrisk equalizer finns tex. i tonkontrollerna på ett mixerbord. Dvs. bas- och middiskantkontroll mer eller mindre avancerat uppbyggt. Här visas det i enklare  form.

En grafisk equalizer är uppbyggd med ett antal kontroller där var och en styr nivån av hela frekvensområdet i små bitar.

Vi koncentrerar oss här om den grafiska equalizern som av många felaktigt uppfattas som en extra tonkontroll. I PA-sammanhang används grafisk EQ till 2 viktiga saker: 
Den ena funktionen är att man kan dämpa de frekvenser som ger feedback. Det vill säga att man hittar den frekvens som kan skapa rundgång - med lite övning kan man höra det - och dämpar den en aning. På det sättet kan man ta bort rundgång utan att det påverkar hela ljudbilden.

Den andra funktionen kompenserar för lokalens egenfrekvenser. Det är lite mer abstrakt men en helt enkel förklaring är att alla lokaler har olika egenskaper vid olika frekvenser. Vissa toner kanske ekar mera medan andra blir mer dämpade. Här används den grafiska EG:n för att dämpa de frekvenser som är för dominerande och framhäva de områden som försvinner. 

Det är här som ljudteknikerns bra öron och känsla för ljud blir avgörande. Teknikern måste lyssna in sig på lokalen och inställa sin EQ så att han så att säga har en neutral lokal att jobba i.
Rent praktiskt gör de flesta så att teknikern använder musik som hen känner riktigt bra till och vet hur detaljerna ska låta. Då kan hen skruva ned för allt det som det låter för mycket av och om det behövs, skruva upp för det som behöver lyftas.